Microsoft
pCloud Premium

ANG TUBIG SA CORELLA part 1

  • 3 replies
  • 5135 views
ANG TUBIG SA CORELLA part 1
« on: September 08, 2008, 12:44:57 AM »
ANG TUBIG SA CORELLA
(25 CENTAVOS SA 25 KA TUIG[/b])

Nasayud ka ba sa mga nahitabo sa atong lungsod? Nagpakabana ka ba sa imong mga nasayran? Nagtuki ka ba sa mga butang nga adunay kalabutan ug makaapekto sa atong lungsod?

Nan, mao kini ang mga hitabo sa nanglabay nang mga adlaw, kabahin sa tubig sa Corella nga gidala ngadto sa syudad sa Tagbilaran ug uban pang silingan natong kalungsuran:

1)   Agosto 9, 2004, nagpasar ug usa ka Resolusyon ang Sangguniang Bayan sa Corella (Mun. Res. No. 30-04) nga naga-hatag ug awtoridad o pagtugot kang Mayor Vito Rapal nga mopirma ug kontrata o Memorandum of Agreement  (MOA) uban sa Bohol Water Utilities, Inc. (BWUI) nga magtugot niini sa pagkuha ug tubig gikan sa lungsod sa Corella paingon sa reservoir sa BWUI didto sa syudad sa Tagbilaran.

Ang resulta sa botohan didto sa Sangguniang Bayan, para sa pag-apruba sa Resolusyon nga magtugot sa BWUI sa pagsuyop ug tubig gikan sa atong kayutaan, mao kini:

YES VOTES (Uyon)                                   NO VOTES (supak)
1. KAG. BOYEE LUMAIN                        1. KAG. DODONG TOCMO, ABC
2. KAG. TEO EJERA                                  2. KAG. ALEX SALANG
3. KAG. PAUL LOGARTA                        3. KAG. DEOGENES BUAGAS
4. KAG. MARISON DAQUIO   
5. KAG. LOLONG ADO                           4. KAG. PATRING CURSO

Ang mga wala makaboto: 1. Vice-Mayor Billy Daquipil, Presiding Officer
2.   Kag. Deo Tajantajan, absent

Sa boto nga lima(5) ka ning uyon kontra upat (4) ka ning supak, midaug ang mayoriya sa SB, maoy hinungdan nga ang atong tubig sa lungsod sa Corella gidala ngadto sa reservoir sa BWUI didto sa Tagbilaran.

2) Setyembre 2004, pinasikad sa maong Resolusyon, mipirma si Mayor Vito Rapal ug kontrata o MOA tali sa lungsod sa Corella ug BWUI, nga girepresentahan usab ni Mr. Hamelito Quiokeles. Ang maong kontrata o MOA maghatag ug katungod sa BWUI sa pagsuyop sa tubig nga nahisakop sa atong mga kayutaan ug pagadalhon ngadto sa ilang reservoir.
3) Gumikan sa panagsabot ni Mayor Rapal ug Mr.Quiokeles namugna kining mga detalye o Unod sa kontrata o MOA, diin kitang mga lungsuranon maoy direktang naapektuhan:

a) Matag bulan, libre ang lungsod sa Corella ug 15,000 cubic meters sa tubig nga gikan sa mga pumping units sa BWUI nga nahimutang sulod sa atong teritoryo.

b). matag metro cubico sa tubig nga masuyop sa BWUI gikan sa atong kayutaan, pagapaliton nila kini gikan kanato sa kantidad nga biente singko (P 0.25) centavos.
c). apan, kung kita mopalit ug tubig gikan sa reservoir sa BWUI pagapaliton nato kini kanila, sa kantidad nga otso (P8.00) pesos matag metro cubico.

d) gipangayo usab sa maong kontrata ang pagsugot kanunay sa lungsod sa Corella, sa panahon nga magdugang ug tukod ug mga pumping units ang BWUI dinhi sa atong lungsod.

e) Ang gidugayon sa kasabutan o mga probisyon sa MOA ipatuman sulod sa biente singko (25) ka tuig o hangtud sa tuig 2028. dugang pa, puwede pa kining ipalawig ug lain pang biente singko (25) ka tuig o hangtud sa tuig 2053.

KOMENTARYO:
“ ANG LUNGSOD NGA NAGPAKABANA MAOY MAKAPALIG-ON SA ATONG DEMOKRASYA, APAN, ANG LUNGSOD NGA MAPASAGARON MAOY MAKAPAPUKAN NIINI”

Kaming mga kauban sa ASSOCIATION OF CONCERNED CORELLAHANON (ACC), nabalaka ug daku gumikan niining mga hitabo sa atong lungsod, kabahin sa tubig nga gikuha gikan sa atong mga kayutaan, nga gidala ngadto sa syudad sa Tagbilaran.
Kining mga mosunod, mao kini ang mga butang nga nagahatag kanamo ug KALIBOG, PAGKA DISMAYA, KASUKO UG MGA PAGDUDA  sa KAKAYAHAN ug MOTIBO sa mga hingtungdang opisyales:

Ang Resolusyon sa Sangguniang Bayan:

Una, aduna kami namatikdan nga iregularidad sa proseso sa pagpasar sa maong resolusyon, base sa among nabasa diha sa minutes sa session sa SB niadtong Agosto 9, 2004, diin mao kinin ang adlaw kung kanus-a gi-aprubahan sa SB ang resolusyon nga nagahatag kang Mayor Rapal ug katungod sa pagpirma sa kontrata o MOA.

Nakita namo nga GIDALI-DALI O GI-RATSADA O GIPASPASAN ang pag-apruba sa maong resolusyon, gumikan kay sa among nahisayran, ang usa ka balaod –non sa dili pa mahimong usa ka Municipal Resolusyon dapat moagi kini sa tulo ka pagbasa; First, Second ug third and Final reading.

SA AMONG PANGUTANA: unsa kahay nagtulak ug nakapa-aghat sa mayoriya nga mga miyembro sa SB nga ila mang gi-dali-dali ang pagpasar sa maong resolusyon, nga kini unta daku man kayo nga hisgotanan, tungod kay dunay dakung kalambigitan ang mga katawhan sa atong lungsod sa Corella?

Nganong wala man sila maghimo ug mga konsultasyon o pagpananghid sa katawhan saw ala pa nila tuguti ang BWUI nga magkuhag tubig sa atong lungsod?

Sa ilang pagpasar sa maong resolusyon, nganong wala man sila  maghimo daan ug mga lakang aron ma-proteksyonan ang interes sa atong lungsod, ug aron dili kini maabusaran sa Mayor inig pakigsabot niya sa BWUI.

Dinhing dapita nagkulang ang mga konsehal nga mibotar ug YES,sa ilang katungdanan sa pagpanalipud sa atong interes. Wala nila malantaw daan, o kaha kulang ang ilang kahibalo ug kakayahan nga mangagpas kung unsay mga implikasyon sa ilang mga desisyon.

ANG MOA:
Dili gayud namo ikatago ang among pagka dismaya kang Mayor Rapal nga maoy mipirma ug nag-apruba sa MOA, tungod kay among nakita nga hapit ang tanang probisyon sa MOA pabor kini sa BWUI. Kulang-kulang n lang hasta ang atong lungsod ibaligya ug apil aning kontrataha.

UNA, nganong misugot man ang Mayor nga hatagan lang ta ug 15,000 cubic meters  nga libreng tubig kada bulan? Dili ba diay unta kita ang magdiktar  ngadto sa BWUI kung pila ra ang atong ipaambit kanila tungod kay kita man ang tag-iya sa maong tubig?

IKADUHA, nganong tag biente singko centavos (P0.25) ra man matag metro cubico ang atong baligya sa tubig ngadto sa BWUI, pero kung kita ang mopalit ug tubig gikan sa BWUI pagabayran man nato kini sa kantidad nga otso (P8.00) pesos matag metro cubico? GIUNSA MAN NIMO NI PAGKWENTA MAYOR RAPAL?

Ang konsumo sa tubig sa tibuok lungsod matag bulan milapas na ug 15,000 metro cubico. Sa laktud nga pagka sulti, mopalit na kita ug tubig gikan sa BWUI nag tag P8.00 pesos matag metro cubico. Mao rang tubiga nga una natong gibaligya ngadto kanila sa kantidad nga P0.25 centavos. NA-UNSA NA MAN NING PAGKABUTANGA MAYOR RAPAL? GILUTO RA KAMI SA AMONG KAUGALINGONG MANTIKA!

Kung atong ikumpara sa MOA sa ubang lungsod, ang DAUIS tigapliatn ug tubig gikan sa reservoir sa BWUI sa presyo nga tag P6.00 pesos lang matag metro cubico. Gani, walay pumping units ang BWUI nga nahimutang didto. Pero kita hinuon nga maoy tag-iya sa tubig, unya naa pa dinhi ang mga pumping units sa BWUI, mopalit na hinuon sa kantidad nga P8.00 pesos matag metro cubico?

IKATULO, nganong wala my probisyon sa MOA nga nag-limit sa gidaghanon  sa tubig nga pwedeng suyopon sa BWUI gikansa atong kayutaan? Dili madugay moabot ang adlaw nga hasta kita wala nay masuyop nga tubig para sa atong kaugalingong panginahanglanon. Asa man ta mopalit ug tubig anang panahona? Sa Dauis ba kay mas barato?

IKAUPAT, nganong misugot man ang Mayor nga pagalakipan ug probisyon ang MOA nga ang lungsod sa Corella adunay pagsugot kanunay kung magdugang ug tukod ang BWUI ug mga pumping units sa atong teritoryo.
Sa umaabot nga adlaw, malukop na unya ang atong lungsod ug mga pumping units nga dili nato panag-iya, mauga ang atong mga kabasakan ug maapektuhan ang atong kinaiyahan. MAYOR, giapil ba nimo ug huna-huna ang kaugmaon sa sunod nga henerasyon? (kung sabagay dili man diay ka puro o lehitimo nga corellahanon, dali kang paghanaw daw aso!!!!!!!!)

IKALIMA, unsay puwersa nga NAGTULAK O NAG-AGHAT KANG  Mayor Rapal sa pag-uyon o pagapruba sa probisyon sa MOA nga naghatag ug katungod sa BWUI sa pagsuyop sa atong tubig sa hataas kayo nga panahon: biente singko (25) ka tuig o hangtud sa tuig 2028 nga puwede pang palawigon ug lain pang biente singko (25) ka tuig o hangtud 2053?
Gilaliman ba kag 25-50 ka tuig? Hadloka naman intawon na!!! Dili na kinahanglan pag mga eksperto aron atong masayran nga nalugi o nabentahaan gayud ang atong lungsod aning kontrataha. Ang balor sa P0.25 centavos sa tuig 2004, parehas pa ba ug balor inig abot sa tuig 2028 o 2053 ba kaha?


IKA UNOM, Mayor Rapal, ug tinuod kang punoan sa atong lungsod, nganong wala man ka mananghid o mokunsolta sa katawhan saw ala pa ka mopirma sa maong kontrata? Nganong wala ka man mosampit ug mangayog tabang o tambag sa mga eksperto aron matimbang nimo ug mayo ang mga detalye sa MOA? Nganong imo mang gipasagdan nga mabentahaan kita sa BWUI nga usa lamang ka pribadong kompaniya?
Sa pagbasa namo sa MOA, dili namo malikayan nga mobati ug KALOOY sa atong lungsod, ug KASUKO ngadto sa mga politico nag amo untang gisaligan nga maoy unang manalipod sa atong mga katungod o interes. Tungod ani, nakapangutana kami sa among kaugalingon, kung gibasa ba gyud ni Mayor Rapal ang sulod sa kontrata saw ala pa kini pirmahi? Ug kon nabasa man niya, nakasabot ba kaha siya kung unsay iyang gibasa? Diin man niya kini pirmahi? Atubangan ba sa atong haring lungsod o atubangan sa mga tawo nga dili sa atong probinsiya?

Paghigugma lamang sa iyang lungsod ang magtulak sa usa ka lider aron siya maga amping kanunay sa iyang mga lihok ug desisyon, nga unta ang interes sa katawhan ang kanunay matuman.
Apan, kung kaugalingong interes sa lider na gain ang mipatigbabaw sa usa ka sitwasyon, unsa kahang butanga ang nagtulak o nakapa-aghat kaniya, nga hasta ang klarong sayop nga desisyon iyaha man ipadayon.

PAGPAKABANA… PALIHUG UG PASA/SABWAG SA UBANG MGA TAGA- CORELLA

ASSOCIATION OF CONCERNED CORELLAHANONS (ACC)

ACCORDING TO A RELIABLE SOURCE, ANG MOA( memorandum of agreement) GIPIRMAHAN  SA SM CEBU.PUWERTENG LAYU-A GAYUD GIKAN SA CORELLA,BOHOL. MAAYO DIDTO KAY BUGNAW UNYA DAGHANG DILI MAKA-ADTO O MAKA-SAKSI SA PAGPIRMAHAY SA MAONG MOA. LABING MAAYO NGA ANG LUNGSOD MAKA-SAKSI SA MAONG PAGPIRMAHAY ARON MALIG-ON ANG PAGSALIG SA MGA TAWO SA ATONG MGA OPISLYALES.


Linkback: https://tubagbohol.mikeligalig.com/index.php?topic=14941.msg182525#msg182525

*

fdaray

  • ***
  • 5038
  • In my twilight days..... I shine still shine..
Re: ANG TUBIG SA CORELLA part 1
« Reply #1 on: September 08, 2008, 04:38:13 PM »
 Wala ko nasayod sa tinuod nga panghitabo bahin sa water system  sa Corela. Usa
 ka treasure ang tubig diha karon. Sa  pag-uli nako niadtong 2000 aduna nay tubig
 sa among balay. Nalipay kog dako .Sa panahon sa  akong kabatan-on lisod kaayo
 ang tubig.

 Salamat sa tinuod nga information  bahin sa tubig. I think its not too  late to
 change the MOA.
 

Linkback: https://tubagbohol.mikeligalig.com/index.php?topic=14941.msg182691#msg182691
Life is what you make.
Kon naa kay gisoksok, naa kay makuot.

http://feldarblogspotcom.blogspot.com/
http://darayagrifacts.blogspot.com/

*

fdaray

  • ***
  • 5038
  • In my twilight days..... I shine still shine..
Re: ANG TUBIG SA CORELLA part 1
« Reply #2 on: September 09, 2008, 09:37:21 AM »
 Sa akong pagbasa sa tinuod nga panghitabo, giaprobahan man sa mga kagawad ang
 MOA uban ni  mayor, Dili mabasol ang Mayor. Pwede pa e retract and MOA kay ang mga 
 magpirma buhi pa man. Ang inyong association may dako ug gahum nga e retract ang
  MOA.

Linkback: https://tubagbohol.mikeligalig.com/index.php?topic=14941.msg182768#msg182768
Life is what you make.
Kon naa kay gisoksok, naa kay makuot.

http://feldarblogspotcom.blogspot.com/
http://darayagrifacts.blogspot.com/

Re: ANG TUBIG SA CORELLA part 1
« Reply #3 on: September 09, 2008, 11:42:09 AM »
ang MOA namugna sa panahong sa konseho 2004-2007, ang uban nga konsehal naglingkod pa sa ilang mga pwesto kay napili man sila ug utro, ang uban buhi pa intawon. sa mga napili ug usab nga mga konsehal, higayon na unta kini nga ilang lantawon ug maayo ang mga butang o paagi aron matul-id ang daan nga sayop kabahin sa daang MOA. Unsa man hinoong pag ka unsa-a nga ila man hinoon gihimo pag usab.(palihug basa sa topic nga new development sa tubig sa corella). gibaligya na sad sa usa ka consortium sa tag piso kada cubico. they never learned their lesson.sila unta ang mo-representar sa tibook katawhan sa corella ining dako kaayong development. akong naka-estorya ang uban sa mga konsehal kabahin niini pero wala silay kabangkaagan bahin sa proceso ug mga teknikalidad bahin sa pag-ugmad sa sitwasyon sa tubig sa corella. Unta ang positivo nga ilang buhaton nga mo-konsulta unta sila sa mga eksperto bahin niini, para dili sila mabintahan.
ila kining- gidali dali, wala sila mag tan-aw ugma damlag nga ang lungsod maba-on na gayud sa dakung utang nga unta dapat ang lungsod mokita man gayud niini.
 Sa akong pagbasa sa tinuod nga panghitabo, giaprobahan man sa mga kagawad ang
 MOA uban ni  mayor, Dili mabasol ang Mayor. Pwede pa e retract and MOA kay ang mga 
 magpirma buhi pa man. Ang inyong association may dako ug gahum nga e retract ang
  MOA.
[/quote]

Linkback: https://tubagbohol.mikeligalig.com/index.php?topic=14941.msg182784#msg182784

 

pCloud Premium